Avís legal

1. El titular d’aquest lloc web és Mariona Escoda Sendra amb N.I.F. 77792234R  i resident a Valls (Tarragona).

2. L’accés a aquest lloc web és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de Mariona Escoda Sendra. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.

Política de privacitat

Nom complet:

Mariona Escoda Sendra

43800 Valls (Tarragona)

 1. Ús i tractament de dades de caràcter personal

  Mariona Escoda Sendra  l’informa que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través de la website, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades en els fitxers titularitat de Mariona Escoda Sendra, les dades consten a l’encapçalament.

  Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti. I si s’escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats de Mariona Escoda Sendra, a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats de Mariona Escoda Sendra.

  Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat dels serveis que vostè sol·licita. La manca d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Mariona Escoda Sendra pugui prestar-li els serveis que sol·liciti.

  El consentiment atorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol moment, dirigint-se a l’adreça de marionaescoda.com

  Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 2. Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

  Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Mariona Escoda Sendra podran exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte les dades incorporades als fitxers de marionaescoda.com

  Atès el caràcter confidencial de la informació, no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

  L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Mariona Escoda Sendra a l’adreça indicada a l’inici o a l’adreça de correu electrònic: marionaescoda@gmail.com.

 3. Mesures de seguretat

  Mariona Escoda Sendra l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat. Tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

  L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que Mariona Escoda Sendra no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari.

 4. Menors d’edat

  En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys, Mariona Escoda Sendra sol·licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

  Mariona Escoda Sendra no respon d’aquelles dades de menors que s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

 5. Modificació de la política de privacitat

  Mariona Escoda Sendra es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.

 6. Legislació aplicable

  Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquesta web, serà regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis Espanyoles.